Privacy verklaring

Uw toestemming

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Ergo aan Huis, dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Hiermee geeft u onder andere toestemming voor de verwerking van uw gegevens. Zonder uw schriftelijke toestemming vooraf, kan er geen behandeling worden gestart. De algemene voorwaarden vindt u hier.

Waarom uw gegevens verzameld worden

Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren en vanwege verplichting vanuit de zorgverzekeraars, houdt uw ergotherapeut digitaal een dossier van u bij. Hierin staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens. Registratie van deze gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaand op 25 mei 2018.

Welke gegevens verzameld worden

Uw persoonlijke gegevens zijn nodig om te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar. Daarnaast worden en praktijkgegevens verzamelt om u te kunnen behandelen. Uw contactgegevens zijn nodig voor onderlinge communicatie met u en uw hulpverleners. In sommige gevallen kan het nodig zijn voor uw behandeling om beeldmateriaal op te nemen. Er wordt uitsluitend beeldmateriaal opgenomen met uw schriftelijke toestemming vooraf.

Wie er inzage hebben in uw gegevens

Naast uw behandelend ergotherapeut, kunnen uw gegevens ook worden ingezien door een waarnemend ergotherapeut van Ergo aan Huis. Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld zonder uw schriftelijke toestemming vooraf. Regelmatig loopt er een student ergotherapie stage in de praktijk, hij of zij zal dan aanwezig zijn bij het huisbezoek. Hiervan wordt u van tevoren op de hoogte gesteld en er wordt expliciet om uw toestemming gevraagd. Voor alle ergotherapeuten en stagiaires ergotherapie geldt een geheimhoudingsplicht.

Hoe uw gegevens beschermd worden

Er wordt te allen tijde zorgvuldig omgegaan met uw gegevens. De communicatie tussen zorgverleners gaat uitsluitend via beveiligde kanalen. Ook worden uw gegevens verwerkt in een beveiligd en betrouwbaar digitaal patiëntendossier, waarmee de declaraties naar de zorgverzekering worden gestuurd. Gegevens die niet langer relevant zijn, worden vernietigd.

Hoe lang uw gegevens bewaard worden

Uw gegevens moeten volgens de Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst, WBGO, 15 jaar bewaard worden. Daarna kunnen ze worden vernietigd.

Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Indien u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn, kunt u een verzoek in dienen tot wijziging of verwijdering van uw gegevens. Daarnaast heeft u het recht om de gegeven toestemming in te trekken Neem hiervoor contact op met de praktijkeigenaar Yvette Zaat. Bent u niet tevreden of heeft u een klacht? Neem dan contact op met de desbetreffende ergotherapeut. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de praktijkeigenaar. Komt u er dan nog niet uit? Dan kunt u gebruik maken van de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. Deze kunt u per mail (info@klachtenloketparamedici.nl) of telefonisch (030 310 09 29) bereiken.