Werkwijze

Om tot een goed behandelprogramma en advies te komen, bezoek ik u thuis. Daar observeer ik uw bezigheden van alledag. Tijdens dit bezoek wordt duidelijk waar uw mogelijkheden en beperkingen liggen en hoe ik u daarbij kan helpen en adviseren.
Desgewenst overleg ik met uw contactpersoon, behandelend fysiotherapeut, thuiszorgmedewerker of andere betrokkenen.
Een gezamenlijk huisbezoek is natuurlijk ook mogelijk. Door een goede samenwerking kunnen we de zorg beter op u afstemmen.

Voorbeelden van wat ik kan doen:

  • Instructie om veilig met de scootmobiel aan het verkeer deel te nemen;
  • Instructie om met minder pijnklachten in de handen toch een maaltijd te bereiden;
  • Training om uw steunkousen aan te trekken;
  • Ondersteuning van uw partner of mantelzorger om de zorg te ontlasten (door bijvoorbeeld tilinstructie te geven);
  • Advisering om het valrisico in uw huis te verkleinen;
  • Ondersteuning bij het aanvragen van hulpmiddelen;
  • Advisering over aanpassing aan uw woon- en werkplek.